Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Two cosmic anuses

"Kan vi hjälpa till med något" Vi jobbade under flera år med ett projekt om moral, makt och konst. vi utgick från Kants moralfilosofi.
6/17