Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Two cosmic anuses

Verket gjordes först som en insert i tidskriften Paletten nr. 233. Verket består av text i en flytande dialog utan början och slut. Texten skapades i projektet "Resa till ort" där vi slumpmässigt gav oss ut på reda för att under resandet skapa nya projeket och se hur våra samtal påverkades av att vara i fysisk rörelse och på nya platser. Senare gjordes verket om som en print på 4,5 m längd som visades i utställningen Sex och Politik på Passagen, Linköpings konsthall.
3/17