Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Two cosmic anuses

Stadens offentliga rum var vår naturliga hemvist.
5/17