Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Two cosmic anuses

Det här är en spelstruktur som vi gjorde till det interaktiva verket "Kolan" som handlade om att gestalta unga människors drömmar och visioner. Arbetet var ett uppdrag från Riksutställningar och turnerade i Sverige med 10 av 9 är normala
2/17