Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Two cosmic anuses

Hej hund. Vi deltog i två grupputställningar där vi bjöd in hundar via affischering. Vi intervjuade hundarna och gjorde videoporträtt. Vi bjöd alla hundar som kom till utställningen på en festmåltid.
16/17