Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Fuck off or fit in

Översikt över mina tre verk till utställningen "Fuck off or fit in" på Lidköpings konsthall 2018. Närmast kameran "Bord", därefter "Torn" och på väggen "Flag"
1/7