Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Public commissions

Nervbanor 2015. Jag fick i uppdrag att göra en taktilmodell till den permanenta utställningen Mega Mind på tekniska museet i Stockholm. Nervbanorna lyses upp av ultraviolett ljus monterat i ramen men är också i relief så att synskadade skall kunna taa del av modellen.
11/11