Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Mirror trail remix

Under konstprojektet "Skog 1" 2010 gjorde jag en remake av Robert Smithsons verk "Mirror trail". Jag placerade 20 kvadratiska speglar så att man, om man följde stigen alltid mötte sig själv och alltid kunde hitta nästa när man kommit fram till en spegel i raden. Spegelstigen ledde in i skogen och slutade i intet, långt från närmaste stig. Tanken var att man skulle komma lite vilse både i tid och rum genom att gå en stig mot sig själv och intet.
1/3

Hyllningsverk till Robert Smithson i samband med utställningen "Skog 1"