Johan Malmström, konstnär, Tlox kulturproduktion,

Fuck off or fit in

Utställningen ”Fuck off or fit in” var del i ett kulturpolitiskt projekt som drevs av författaren, konstnären och föreläsaren Börje Eriksson.